DSC_0139

Bemanning

Att hyra personal är ett kostnadseffektivt sätt att klara arbetstoppar, semesterledighet, föräldravikariat och sjukfrånvaro – förutsatt att man som företag hyr personalen på timbasis och bara betalar för den faktiska tid konsulten arbetar. Att hyra personal kan även vara en investering för framtiden, genom att man testar hur kandidaten fungerar under några månader innan man gör den faktiska rekryteringen.

Det finns många saker att tänka på när man som företag har bestämt sig för att hyra personal. Initialt måste det finnas ett personalbehov, men det är inte alltid lätt att definiera exakt vad det är som saknas. Ett kunnigt bemanningsföretag skall kunna definiera kundens behov och tillsammans med kunden utforma en kravspecifikation, baserats på det som saknas. En sådan specifikation lägger grunden för vilka krav och kvalifikationer som måste vara uppfyllda hos den potentiella konsulten. Det innebär kompetensmässiga krav såsom utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, samt personliga egenskaper och karaktärsdrag.

heltid

Heltidsbemanning?

Det kan finnas lägen då ett företag behöver hyra in personal på heltid. Vid långtidssjukskrivningar, vakanser eller föräldraledighet. Eller om det saknas personal men är svårt att identifiera vilken roll som behövs mest. Då blir det mindre jobb och mindre risk att ta in en heltidskonsult, jämfört med att starta en rekryteringsprocess.

deltid

Deltidsbemanning?

Att hyra personal på deltid hjälper företaget att täcka upp för tillfälliga arbetstoppar eller kortare sjukfrånvaro. Men det är också ett smart sätt att stärka den ordinarie personalstyrkan när du har ett mer långsiktigt behov. Några timmar, en dag eller flera dagar varje vecka. För det är såklart så, att alla personalbehov som ni upptäcker kanske inte är heltidstjänster. Och då kan inhyrning av deltidspersonal vara klokast. Både i pengar och i kompetens.