DSC_0194

Utveckla företaget

En rekrytering handlar inte bara om att täcka ett behov. Minst lika mycket är det ett tillfälle att vitalisera organisationen och få in ny energi och nya kompetenser och synsätt. Och ungefär så enkelt kan Miljonbemannings erbjudande sammanfattas. Vi är specialister på att matcha sökande med det ni söker.

Rekryteringsprocessen

Utifrån vår erfarenhet av rekrytering förstår vi vikten av kvalitet för att du som kund ska vara fullständigt nöjd med vårt arbete. Vi arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsmodell som grundar sig på arbetspsykologisk forskning. Denna modell garanterar en hög validitet och därmed en rekryteringsprocess med hög kvalitet för dig som kund. Vår erfarenhet visar att kandidaternas personliga egenskaper väger minst lika tungt som de formella kraven på utbildning och arbetslivserfarenhet. Vår rekryteringsmodell garanterar att de personliga egenskaperna löper som en röd tråd genom processens alla steg. Tack vare detta kan vi identifiera de kandidater som uppfyller dina krav både utifrån erfarenhet, men framför allt utifrån personlighet.

Det är viktigt för oss att du som uppdragsgivare känner dig delaktig i processen och har möjlighet att påverka slutresultatet. Därför strävar vi efter att du ska ha full insyn i processen och du får löpande information om rekryteringen. Våra rekryteringskonsulter har alla erfarenhet av tidigare rekryteringsuppdrag.

Rekryteringsprogram

Vi arbetar enligt en kompetensbaserad rekryteringsmodell där vi tar hänsyn till 26 personliga egenskaper som är relaterade till arbetslivet. Som kund väljer du tillsammans med rekryteringskonsulten ut de fem viktigaste egenskaperna för tjänsten. Fokuseringen på dessa, tillsammans med de formella kraven på kompetens och kvalifikation, löper som en röd tråd genom rekryteringsprocessens samtliga steg.

Under rekryteringsprocessens gång får du löpande information om uppdragets status. Vi kan även erbjuda möjligheten att genomföra personlighetstester, som tydliggör de personliga egenskaperna kopplat till arbetsprestation.

DSC_0254

Exempel på fördelar med Miljonbemanning

  • Kompetent och engagerad personal.
  • Många av våra konsulter har arbetat på tidigare uppdrag och kan därför snabb ta sig an nya arbetsuppgifter.
  • God kännedom bland målgruppen. Genom lång erfarenhet känner vi målgruppen mycket väl och kan därmed snabbt identifiera vilka kandidater som har rätt kompetens för det aktuella projektet.
  • Minimera riskerna för felrekrytering
  • Genom att enbart bemanna vid behov och arbetstoppar slipper du och ditt företag överflödiga kostnader eftersom ni enbart investerar i den faktiska tid som konsulten arbetar.
  • Via Miljonbemanning får ni tillgång till konsulter med hög kompetens som gärna ställer upp och jobbar under semestertider, somrar, julledigheter etc. På så sätt får ni även en chans att identifiera framtida potentiella medarbetare tidigt i deras karriär.
  • Brett kontaktnät, Miljonbemanning sitter redan på ett brett kontaktnät som gör att du får ”rätt man på rätt plats”.
  • Genomarbetad tillsättningsprocess
  • Kompetent personal med kort varsel tack vare vår stora databas och vårt breda kontaktnät.

Så kan det gå till

Vi jobbar med effektiva och smidiga arbetsprocesser i vårt tillsättningsarbete. Det är en kvalitetssäkring för både konsulter och kunder. När man söker ett extrajobb eller konsultuppdrag hos Miljonbemanning kommer man att vara i kontakt med en konsultchef. Han eller hon ansvarar, tillsammans med en kundansvarig säljare, för att uppdraget tillsätts. Ofta är det snabba tillsättningar, särskilt när det gäller extrajobb då personalbehovet ofta är akut. Vid mer komplexa tillsättningar såsom konsultuppdrag på heltid är bemanningsprocessen mer djupgående. Bemanningsprocessen kan beskrivas med följande sex delar:

Behovsanalys

När en kund har ett personalbehov sitter han eller hon ner med en av våra konsultchefer och tar fram en kravprofil. Här beskrivs kundens behov och vilka krav på kompetens och kvalifikationer som ställs.

Urval

Kravprofilen styr jakten på lämpliga kandidater. Konsultchefen skriver en jobbannons, gör sökningar i vår CV-databas och skickar jobbmail till de kandidater som matchar kravprofilen. För att kunna söka jobbet krävs det att kandidaten har registrerat sitt CV på vår hemsida. Ansökningarna går till konsultchefen som kallar ett antal kandidater till intervju.

Intervju

Konsultchefen håller i den första intervjun och kandidaterna kommer då till Miljonbemannings kontor. Sedan stämmer konsultchefen av med kunden och berättar om de olika kandidaterna.

Val av konsult

De bästa kandidaterna går vidare till en presentation hos kunden. Det brukar röra sig om 2-3 stycken. Det är alltid kunden som tar det slutgiltiga beslutet om han eller hon vill träffa dem innan eller inte eller hyra in kandidaten eller inte.

Tillsatt tjänst

När kunden har beslutat vem som får uppdraget skriver konsulten anställningsavtal.

Uppföljning

Under uppdragets gång har konsultchefen löpande kontakt med konsulten. Beroende på uppdragets längd blir mötena fler eller färre, men för de konsulter som arbetar löpande träffar man sin konsultchef kontinuerligt på arbetsplatsen. Därutöver anordnar Miljonbemanning diverse aktiviteter utanför arbetstid för sina konsulter.

DSC_0349

Trainee

Det finns många lyckade exempel på företag som via traineeprogram lyckats hitta framtida ledare och nyckelpersoner. En lönsam investering för att hitta just dina talanger, speciellt med tanke på de stundande pensionsavgångarna. Självklart avgör du själv hur stor eller liten del du vill att vi ska ha i själva rekryteringsprocessen.

Vi kan hjälpa dig med hela processen – från att annonsera tjänsten, göra ett första urval till att presentera slutkandidater. Men vi kan även hjälpa dig med enskilda delar i processen – genomföra en första gallring och tester för att nämna två exempel.